Ziekte

Zieke kinderen mogen niet aanwezig zijn in een opvang. Kind en Gezin stelt op hun website een infectieklapper ter beschikking. Je kan er per ziekte de verschillende symptomen en of het kind al dan niet naar de opvang mag komen in terug vinden.

Onder ziekte verstaan we een besmettelijke aandoening. Als het kindje gedurende de opvang ziek wordt, zullen de ouders gewaarschuwd worden.

Medicatie:

Wij gaan ervan uit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt.

Wanneer toediening tijdens de opvang moet, vragen wij een doktersattest.

Als we een arts moeten bellen, bellen we de arts op die jullie hebben opgeschreven op de medische fiche, de gemaakte kosten worden door gerekend aan de ouders.