Praktische info

Als ouder hebt u steeds toegang tot de lokalen waar uw kindje verblijft. Toch maken we u er attent op om de activiteiten niet te storen of onnodig lang te blijven zodat het afscheid van uw lieveling moeilijk valt.

De opvang wordt verzekerd tijdens de openingsuren. Er is een verzekering afgesloten burgelijke aansprakelijkheid.

Droomvlucht pleit ten alle tijden voor een open communicatie tussen de crèche en de ouders.Klachten en /of opmerkingen van welke aard ook, kunt u steeds bespreken met ons. Bovendien kunt u als ouders steeds klacht neerleggen bij de klachtendienst van Kind en Gezin.

Klachtendienst Kind en Gezin

Tel.:078/170.000 ( elke werkdag van 8- 20 uur)

Het contactformulier op opgroeien.be/opgroeipunt

Brief naar Opgroeipunt, Hallepoort 27, 1060 Brussel


Roken is verboden in al onze lokalen!